Gospelkoor Testify!

2000 – 2006 Dirigente van Gospelkoor Testify!, Amersfoort. Koordirectie, arrangementen en liederen schrijven voor het koor