Over SONmusic

Hallo! Ik ben Sandra-Offereins-Nentjes, getrouwd met Johan, moeder van Rianne en Ilse, schoonmoeder van Callum die getrouwd is met Rianne en oma van Elissia en Emmelyn.

○ Ik ben singer/songwriter,
○ geef onderwijs over aanbidding,
○ coach worship muzikanten,
○ coördineer de worship teams binnen LifeStream Europe,
○ leid aanbidding in Celebration Church Netherlands in Hilversum en Huizen en tijdens conferenties van Christ Church women's retreat en het moeder en kind weekend van stichting Gave.

SONmusic is het bedrijf en het label waaronder al mijn muzikale activiteiten vallen. Tot begin 2019 gaf ik thuis 1 op 1 pianoles en zangles met worship coaching. In 2019 heb ik mijn taak als Worship coördinator voor European English Aglow neergelegd om ruimte te maken voor een nieuw seizoen. Het hele gezin: Johan, ik, Rianne en Ilse beginnen in Februari aan de 2-jarige online, deeltijds Awakening School of Theology, geleid door Michael Heisser die verbonden is aan Celebration Church in Jacksonvillle, U.S.A. Callum heeft al een Theologie studie afgerond :). Hieronder vind je een samenvatting van mijn werk ervaring tot nu toe.

Hello! I am Sandra-Offereins-Nentjes, married to Johan, mother of Rianne and Ilse, mother-in-law of Callumwhom is married to Rianne, and I am 'oma' of Elissia and Emmelyn.

○ I am a singer/songwriter,
○ give teachings on worship,
○ coach worship musicians,
○ coordinate worship teams within LifeStream Europe,
○ lead worship at  Celebration Church Netherlands in Hilversum and for conferences of Christ Church women's retreat and the mother-and-child of foundation 'Gave' who supports refugees.

SONmusic is the business and label that covers all my musical work and songs. Until January 2019 I gave 1-on-1 singing lessons and piano lessons at home with worship coaching. In 2019 I laid down my task as worship coordinator for European English Aglow to make space for the new season. The whole family: Johan, me, Rianne and Ilse will start in Februari with a 2-year, online Awakening School of Theology, led by Michael Heisser who is connected to Celebration Church Jacksonvillle, U.S.A. Callum already has a Theology degree :). Below you will find a survey of my work experience.

Ervaring / Experience

Evangelie & moslims

2014 - 2016 | Leading worship at the annual Naïma conference of foundation Evangelism & muslims
2014 - 2016 | Aanbidding leiden tijdens de jaarlijkse Naïma conferentie van stichting Evangelie & moslims

EU EN Aglow

2012 - 2019 | European English Aglow - Leading worship at chapter Amersfoort and Annual open conferences
2016 - 2019 | Coordinating and leading worship at Annual open conferences

LifeStream Europe

2011 - 2018 | LifeStream Europe - Leading worship at annual New-Wine in Europe/LifeStream Europe confernces and other events
2016 - | Member of the leadership team and coördinating worship teams

I.C.F. Grace Church

2007 - 2012 | Worship coördinator en aanbiddingsleider in Grace Church, I.C.F. Amersfoort

 

Christ Church NL

2015 - | Annual Christ Church Women's retreats - Worship coordinator and worship leader

Guido Amersfoort

2015 - 2018 | Onderwijs voor klas 1/2: plus modules en talentenklassen voor leerlingen van de GSG Guido in Amersfoort

Gospelkoor Testify

2000 - 2006 | Dirigente van - en koor partijen schrijven voor gospelkoor Testify! / conductor of - and writing choir parts for gospel choir Testify! in Amersfoort

 

Worship team @BG

2012 -  2019 |  Member of worship team @BG | At Breaking Ground

CD's

2007 - 2008 | Wandelen', met 15 songs van Sandra uit 2007 en 'Hear my cry!', 12 songs,  i.s..m. de band Uturn gemaakt, kwam in 2008 uit. Beide CD's  zijn geproduceerd door mGmusic en uitgebracht bij Ecovata.

SONmusic waarden

○ INTEGRITEIT

‘SONmusic ademt eerlijkheid, echtheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Je veilig voelen om jezelf te laten horen is ‘key’ weet ik uit ervaring: veiligheid is groeiruimte. Ik daag je uit om uit je comfort zone te stappen, maar jij bepaalt of en wanneer je die stap zet.’ – Sandra.

○ VITALITEIT

‘ Jezus kwam om volheid van leven te brengen. Ik zie SONmusic als een infuus van leven. We gaan voor, bruisend, stuiterend, fun en passie. Ik wil je helpen om een uniek eigen, gezond geluid te maken. Een geluid dat leven doorgeeft.’ – Sandra.

○ DIENSTBAARHEID

‘SONmusic sluit aan bij jou en bij jouw vraag. Dat betekent een flexibele en creatieve manier van lesgeven.’ – Sandra.

Terug naar boven