Youtube Devotionals Playlist

I shall live! - Devotional

Geplaatst 3-11-’21

‘Vitaliteit’ is één van de drie SONmusic waarden, 

Jezus kwam om overvloed van leven te geven! 

Deze Devotional ‘I shall live’ is gemaakt om je te helpen ‘leven’ over jezelf of iemand anders uit te spreken en te proclameren. 

 

De volgende Bijbelteksten kun je opzoeken 

en hardop uitspreken en uitbidden terwijl je luistert naar de muziek:  

Psalm 16, Psalm 23, Psalm 118:15-18, Romeinen 8:10,11, Johannes 3:13-17, 6:47-58 & 10:10

 

 

The Psalms series

Van November 2020 tot ongeveer Maart 2021 ben ik zingend en biddend door de Psalmen 19 t/m 41 heen gegaan en heb deze 33 video-devotionals als ‘The Psalms ‘Series’ geupload als een geloofsbemoediging en bekrachtiging tijdens de lock-down. Deze Psalmen vormen het 2e deel van het 1e ‘boek’ van de Psalmen. De Psalmen worden doorgaans in 5 boeken verdeeld. 

 

Terwijl de video aanstaat kun je meebidden. 

Lees ongeveer letterlijk mee met de aangegeven Bijbelvertaling. 

Soms draai ik verzen om, om de Psalmen zingbaar te houden.

 

Klik op de logo 

om naar de 33 Devotionals te gaan.

Meer devotionals

Alles aan Uw voeten

 

Geplaatst 5-6-’18

Lucas 10:38-42 

Sleutelwoorden: overgave, rust, genade

Reform my heart

 

Geplaatst 7-7-’18

Sleutelwoorden: verootmoediging, berouw, bekering, herstel, bevrijding, gebed om een hart naar God’s hart

Psalm 139 EN

 

Geplaatst 5-7-’18

Psalm 139:23,24

Sleutelwoorden: zoek mij, ken mijn hart, eeuwig leven

Wat is een devotional?

Een ‘devotional’ is een tijd van spontane, rustige aanbidding welke je gebed ondersteunt. Het biedt je de mogelijkheid om te mediteren op een Bijbeltekst, terwijl je in een atmosfeer van aanbidding en in de aanwezigheid van God verblijft. Het biedt je een setting om, zoals Maria, aan de voeten van Jezus plaats te nemen en je aan Hem toe te wijden.

 

 

Je kunt tijdens het luisteren naar de devotional

in gebed overpeinzen en nadenken over wie God is, bijv. nadenken over de goedheid van God. Hoe is deze zichtbaar geworden in de Bijbel, in jouw leven? Al biddend vraag je de Heilige Geest om meer inzicht in Gods goedheid. Voor jezelf, maar je kunt ook een tijd van voorbede ingaan voor anderen en God’s goedheid over hun leven uitspreken en God vragen om Zijn goedheid aan deze specifieke personen te bevestigen.

Je kunt een Bijbelvers mee uitbidden en al overdenkend, herhalend, de Heilige Geest om inzicht vragend. Herhaal een zin net zolang als er leven van uitgaat door de Heilige Geest. Herhaal de zin zo vaak als nodig, bid dan pas de volgende zin.

 

 

Blijf je focus houden, laat je niet afleiden

About Devotionals, IHOP Kansas material in English: PDF

Contact

© 2023 SONmusic All Rights Reserved

Terug naar boven