Search me

Psalm 139:23,24 (Amp)

23 
Search me [thoroughly], O God, and know my heart;
Test me and know my anxious thoughts;
24 
And see if there is any wicked or hurtful way in me,
And lead me in the everlasting way.

Psalm 34 TPT

Geplaatst 07-07-2018

Sleutelwoorden: Psalm 34, Joy will come!

Deze devotional is spontaan gezongen over een arrangement en daarna zijn er tracks en achtergrondzang aan toegevoegd. Het is onderdeel van de Psalms series devotionals, Psalmen 19 t/m 41.

Reform my heart

Geplaatst 07-07-2018

Sleutelwoorden: verootmoediging, berouw, bekering, herstel, bevrijding, gebed om een hart naar God’s hart.